Søndagsbuffèt 10.07.22

Buffet_100722

For bordbestilling eller spørsmål ring/sms til 91907429. NB! Telefonen kun betjent i åpningstida.