Fabrikkloftet kafè/pub

Søndagsbuffèt 2023-2024

Det blir søndagsbuffèt på Fabrikkloftet 12.11.

Sesongåpent fra 30.06 til 06.08