Fabrikkloftet kafè/pub

Søndagsbuffèt 2023-2024

Det blir søndagsbuffèt på Fabrikkloftet 24.09, 12.11 og 26.11.

Sesongåpent fra 30.06 til 06.08